Achtergrondvragen over de Canada eTA

Gepubliceerd: Jan 13, 2020 | Tags: In aanmerking komende eTA Canada, Canada eTA aanvraagformulier, Canada eTA Vragen

Introductie

Op het Canada eTA aanvraagformulier wordt de aanvrager om  persoonlijke gegevens gevraagd, gegevens over dienstverband, en contact- en reisinformatie. De aanvragers boven de 18 jaar dienen aanvullende gegevens te verstrekken inzake hun criminele, immigratie- en medische voorgeschiedenis in het onderdeel  achtergrondvragen. Dit onderdeel bestaat uit vier vragen waarvan de antwoorden zullen bepalen of de aanvraag handmatig moet worden verwerkt door Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Immigratievoorgeschiedenis

Deze vraag, die gaat over eerdere immigratie in Canada of een ander land wordt als volgt gesteld:

“Is u ooit een visum of verblijfsvergunning geweigerd voor Canada of een ander land, of bent u Canada of een ander land/grondgebied ooit uitgewezen?”

De vraag heeft betrekking op gevallen waarin een aanvrager eerder een visum of verblijfsvergunning is geweigerd, zoals een elektronisch visum of een elektronische visumvrijstelling. IRCC vraagt eTA aanvragers om informatie te verstrekken over eerdere afwijzingen om andere landen ter wereld binnen te komen. Verder gaat de vraag over gevallen waarin een persoon gedeporteerd is of uit Canada of een ander land is uitgewezen.

De aanvragers moeten deze vraag met een “ja” of “nee” beantwoorden. Indien een antwoord “ja” luidt, dan wordt de aanvrager gevraagd zoveel mogelijk gegevens te verstrekken om IRCC te assisteren in de verwerking van de aanvraag.

Criminele voorgeschiedenis

De vraag op het eTA aanvraagformulier over criminele voorgeschiedenis is ruim gesteld en is van toepassing op veel aanvragers:

“Heeft u ooit een strafbaar feit begaan, bent u ooit gearresteerd, in staat van beschuldiging gesteld of veroordeeld in een land of grondgebied?”

Iedere arrestatie, aanklacht, schuldigverklaring of strafrechtelijke veroordeling zal de aanvrager dwingen om met “ja” te antwoorden. De IRCC zal dan om aanvullende gegevens vragen om een beslissing te kunnen nemen. IRCC vraagt de aanvrager van een eTA ook om informatie te geven over eerdere criminele activiteiten die niet tot  arrestatie, aanklacht of veroordeling hebben geleid.

De aanvragers moeten begrijpen dat deze vraag gesteld wordt over criminele activiteiten in elk land, niet alleen hun eigen land of Canada. De Canadese autoriteiten hebben toegang tot talrijke databases van criminele activiteiten zoals die van Interpol en ook van instanties van veiligheids- en wetsbescherming in de Verenigde Staten, Europese landen en andere. Daarom wordt de aanvragers aangeraden geen misleidende of valse informatie te verstrekken op hun aanvraagformulier aangaande een criminele voorgeschiedenis.

Medische voorgeschiedenis

De vragen over de medische voorgeschiedenis beslaan een ruim gebied van gegevens over gezondheidskwesties. De eerste groep vragen gaan over recentelijke diagnoses van tuberculose of blootstelling daaraan.

Voorgeschiedenis van tuberculose

“Is er bij u tijdens de afgelopen twee jaar tuberculose geconstateerd of bent u in nauw contact geweest met een persoon die aan tuberculose lijdt?”

Indien het antwoord van de aanvragers “ja” luidt, moeten zij de volgende vraag beantwoorden over de reden van blootstelling:

 “Is uw contact met tuberculose het gevolg van uw werkzaamheden als zorgmedewerker?”

Ten laatste, indien de aanvragers deze vraag met “ja” beantwoorden zullen zij gevraagd worden de derde vraag aangaande tuberculose te beantwoorden, in het bijzonder indien er bij hen zelf ooit tuberculose is geconstateerd:

“Is er bij u ooit tuberculose geconstateerd?”

De aanvragers moeten met een “ja” of een “nee” antwoorden op deze vraag om verder te kunnen gaan met hun aanvraag. Er zijn echter geen andere vragen op het aanvraagformulier die betrekking hebben op tuberculose. Aanvragers met een voorgeschiedenis van blootstelling aan tuberculose of besmetting met tuberculose kunnen worden gevraagd door IRCC om via medisch bewijsmateriaal aan te tonen dat hun conditie niet langer besmettelijk is.

Andere medische problemen

De laatste vraag op medisch gebied op het eTA aanvraagformulier heeft betrekking op alcoholverslaving, psychose en syfilis:

“Lijdt u aan een van deze aandoeningen?”

De aanvragers krijgen de mogelijkheid een van deze vier aandoeningen te selecteren:

“Onbehandelde drugs- of alcoholverslaving” “Onbehandelde geestelijke aandoening van psychose” “Onbehandelde syfilis” “Geen van deze aandoeningen”.

Als een aanvrager dus lijdt aan een van deze aandoeningen kan er een optie geselecteerd worden. In het laatste onderdeel van het formulier kan echter informatie verstrekt worden over andere aandoeningen.

Andere achtergrondinformatie

De aanvragers kunnen aanvullende gegevens verstrekken om de aard van hun immigratie- criminele en medische voorgeschiedenissen te verduidelijken en enige andere antwoorden in het laatste onderdeel van het formulier:

“Geef in het kort aan of er aanvullende gegevens zijn die belangrijk zijn voor uw aanvraag. Bijvoorbeeld, een dringende noodzaak om naar Canada te gaan. Lever relevante informatie om vertraging  in de verwerking van uw aanvraag te voorkomen.”

In dit onderdeel voegen aanvragers links bij naar aanvullende documenten zoals ACRO politiecertificaten of medische papieren, op hun opslagaccounts op de cloud( b.v. DropBox, Google Drive) zodat IRCC toegang krijgt tot deze documenten zonder de aanvragers te hoeven vragen om een GCKey, in de verwachting dat dit de wachttijd voor verwerking zal beperken.

Wat gebeurt er als mijn antwoorden niet toereikend zijn?

Als de antwoorden van een aanvrager niet toereikend zijn zal IRCC de aanvrager waarschijnlijk vragen om aanvullende documenten te leveren door een GCKey account te creëren. In deze gevallen zal IRCC een e-mail sturen naar een aanvrager om een GCKey account te creëren en te uploaden.

Conclusie

De achtergrondvragen op het eTA aanvraagformulier strekken zich uit over een verscheidenheid aan immigratie-, crimineel- en gezondheid-gerelateerde onderwerpen. De aanvragers wordt geadviseerd de vragen altijd naar beste weten in te vullen. De aanvragers dienen de onderdelen ook te gebruiken om aanvullende gegevens te verstrekken om hun omstandigheden te verduidelijken voor IRCC, in gevallen waarbij de antwoorden worden herzien indien de aanvraag handmatig verwerkt wordt.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen