Canada eTA voor zakelijke doeleinden

Gepubliceerd: Jan 30, 2020 | Tags: eTA-vereisten Canada, Canada eTA voor bedrijven

Introductie

Personen die voor zaken op reis zijn kunnen de Canadese elektronische reismachtiging (eTA) gebruiken voor eenvoudige toegang tot Canada. Zakelijke bezoekers dienen het staatsburgerschap te hebben van een land dat in aanmerking komt voor een eTA om er een te kunnen aanvragen. De soorten zakelijke activiteiten waar een eTA voor kan worden gebruikt zijn onder andere onderzoek naar vacatures voor werk, aan zaken gerelateerde activiteiten, het raadplegen van zakenrelaties, het reizen voor een wetenschappelijke, educatieve, professionele of zakelijke conventie of conferentie, het onderhandelen over een contract of het afhandelen van een erfenis.

Voorbeelden van situaties waarin een eTA geschikt zou zijn voor zakelijke doeleinden

Voorbeeld 1

U bent Brits staatsburger en houder van een paspoort van het U.K. en u wilt de erfenis afhandelen van uw tante die Canadees staatsburger en inwoner was. U zult advocaten ontmoeten, vastgoedmakelaars, financiële adviseurs of andere deskundigen die u zullen helpen met de zaken van uw tante. In dit geval zou een eTA geschikt zijn.

Voorbeeld 2

U bent houder van een Spaans paspoort en uw werkgever wil dat u het Canadese team van uw bedrijf ontmoet en met hen samenwerkt en heeft daarom een reis voor u gepland om het team te ontmoeten en met hen te werken. In deze situatie zou een eTA een geschikte reismachtiging zijn.

Voorbeeld 3

U bent houder van een Deens paspoort en u bent van plan op eigen initiatief een conferentie bij te wonen die te maken heeft met de industrie van uw werkgever. Een eTA zou in deze situatie eveneens een mogelijkheid zijn.

Andere voorwaarden voor eTA

Reizigers die een eTA voor zakelijke doeleinden willen verkrijgen dienen de eTA voorwaarden te raadplegen alvorens een aanvraag in te dienen. De basisvoorwaarden voor elke reiziger die Canada bezoekt zijn als volgt:

  • In het bezit zijn van een paspoort of ander reisdocument
  • Geen besmettelijke ziekten hebben zoals tuberculose of syfilis, of onbehandelde aandoeningen zoals alcohol- of drugsverslaving of psychose
  • Geen criminele voorgeschiedenis hebben en indien dit toch  het geval is, een bewijs van geschrapte veroordeling kunnen tonen of een politiecertificaat waarop geen crimineel strafblad staat vermeld
  • Geen eerdere immigratieproblemen zoals de weigering van een visum of uitwijzingen aan de grens
  • Een sterke band met het eigen land kunnen tonen, zoals werkgelegenheidscontracten, hypotheken, aanzienlijke financiële middelen zoals bankrekeningen, of familieleden
  • Tonen dat u van plan bent uit Canada te vertrekken nadat het doel van het bezoek is vervuld, bijvoorbeeld een geboekte retourvlucht naar uw eigen land of een andere bestemming buiten Canada
  • Voldoende financiële middelen kunnen tonen voor de duur van het bezoek aan Canada, of aantonen dat uw werkgever de kosten van uw bezoek dekt. De duur van het bezoek en de plaatsen die in Canada bezocht zullen worden alsmede het soort accommodatie, zullen bepalen welke hoeveelheden voldoende zijn om uw verblijf te bekostigen. Bijvoorbeeld voor een maand lang logeren bij familie of vrienden in Toronto is veel minder geld nodig dan voor een verblijf in een hotel in het centrum van de stad.

eTA afwijzingen

Als IRCC bepaalt dat een aanvrager niet in aanmerking komt voor een eTA, dan wordt de eTA aanvraag afgewezen. De meest gangbare redenen voor een weigering hebben te maken met het niet reageren op een GCKey request van IRCC voor het verstrijken van de tijdslimiet, dus veel afwijzingen kunnen worden voorkomen als aanvragers hun e-mails in de gaten houden. De aanvragers ontvangen de goedkeuring of afwijzing via e-mail of ze kunnen kijken op het GCKey account dashboard voor het relevante dossier.

Opnieuw aanvragen na afwijzing van een eTA

Aanvragers van wie de eTA is afgewezen kunnen opnieuw aanvragen als zij van oordeel zijn dat de redenen voor de afwijzing niet langer van toepassing zijn, of wanneer zij zich realiseren dat zij een fout hebben gemaakt op het aanvraagformulier, wat de afwijzing tot gevolg heeft gehad. De aanvragers kunnen hun veranderde omstandigheden in verband met de specifieke achtergrondvragen uitleggen op het volgende aanvraagformulier.

In beroep gaan over een eTA afwijzing

Over eTA afwijzingen kan men in beroep gaan. Om in beroep te gaan over een eTA beslissing moet een aanvrager een verzoek indienen aan de Federale Rechtbank van Canada om het geval te herzien. Een aanvrager dient dan een Canadese Immigratieadvocaat in de hand te nemen om te helpen met het op gang brengen van het proces. De advocaat zal dan de immigratievoorgeschiedenis van de aanvrager tot op het punt van de eTA afwijzing documenteren, inclusief enige daarmee verband houdende communicatie tussen de aanvrager en IRCC. De Canadese Immigratieadvocaat zal een gerechtelijke toetsing aanvragen, die de Federale Rechtbank zal beoordelen en waar een beslissing over zal worden genomen. Als de Federale Rechtbank een beslissing neemt ten voordele van de aanvrager zal de eTA afwijzing tenietgedaan worden

Beperkingen

De duur van uw verblijf overschrijden of het veranderen van status – u mag uw eTA verlengen of een verandering van visumcategorie aanvragen terwijl u in Canada bent. Om van status te veranderen in Canada kunt u een verzoek indienen om uw status te veranderen.

Toelaatbaarheid

Een goedgekeurde eTA is geen garantie voor toelating in Canada voor zakelijke doeleinden. IRCC heeft de macht om elke reiziger met een goedgekeurde eTA de toegang tot Canada te weigeren. Uitwijzingen aan de grens kunnen voorkomen om redenen zoals het niet in staat zijn documenten te tonen die door de grensfunctionarissen worden gevraagd, zoals een paspoort, of vanwege betrokkenheid bij een criminele of terroristische activiteit. Verder kan personen met een goedgekeurde eTA de toegang tot Canada geweigerd worden als zij een gezondheidsrisico of financieel risico met zich meebrengen.

Conclusie

Reizigers die in aanmerking komen voor een eTA die een zakenreis plannen kunnen toegang tot het land verkrijgen met een goedgekeurde eTA. Zodra deze goedgekeurd is, is een eTA vijf jaar na uitgave geldig, of tot aan de datum dat het paspoort vervalt (welke het eerst komt) en kan worden gebruikt voor meerdere bezoeken die elk zes maanden mogen duren. Er zijn slechts een paar beperkingen aan de soorten zakelijke activiteiten die op een eTA kunnen worden uitgevoerd, daarom kan het beschouwd worden als een flexibele oplossing voor zakelijke bezoekers in Canada. De reizigers wordt aangeraden de eTA voorwaarden te bestuderen voor meer informatie over het verkrijgen van een eTA.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen