Een leidraad voor het correct invullen van uw naam op een Canada eTA aanvraag

Gepubliceerd: Nov 17, 2020 | Tags: Canada eTA-aanvraagformulier, Canada eTA Vragen, Fout op Canada eTA

Introductie

Een van de meest voorkomende problemen die Canada eTA aanvragers tegenkomen is het  onjuist invullen van hun voor- of achternaam op het formulier. Dit komt voort uit een gebrek aan kennis omtrent het invullen van niet-Engelse namen met niet-Engelse tekens of benamingsmaatstaven. In dit artikel worden tips gegeven over het juist invullen van een naam op een Canada eTA aanvraagformulier.

Welke namen dien ik in te vullen op het eTA formulier?

Op het Canada aanvraagformulier wordt de achternaam of achternamen en voornaam of voornamen van de aanvrager gevraagd. De familienaam van een persoon kan aan het begin of aan het einde staan, afhankelijk van hun land van herkomst of cultureel erfgoed. Een familienaam geeft de band met de familie weer, aangezien personen in dezelfde familie doorgaans dezelfde achternaam dragen. Een voornaam, oftewel eigennaam, bevat het eerste gedeelte van de naam van een persoon, waar bijna altijd nog een tweede voornaam voorkomt. Net als bij een familienaam kan een eigennaam aan het begin of aan het einde van een volledige naam staan, afhankelijk  van het land van herkomst of cultureel erfgoed van de persoon.

Waar moet ik mijn tweede voornaam zetten?

Tweede voornamen horen in het veld van de eigennaam te staan en moeten dus altijd in het veld van de voornaam staan. Als de volledige naam op het paspoort bijvoorbeeld “Edward Samuel Andersen” luidt, dan zou in het veld van de voornaam “Edward Samuel” worden geschreven en in het veld voor de achternaam “Andersen”.

Als ik nu eens juist mijn naam veranderd heb?

Naamsveranderingen kunnen voorkomen om verschillende redenen, zoals een huwelijk, een scheiding of de wens om een andere naam te dragen om persoonlijke redenen. Paspoorten die ruimte bieden voor handmatige naamsveranderingen kunnen worden gebruikt voor het reizen naar Canada, ze moeten echter een observeringspagina of sectie bevatten waar immigratiebeambten een notitie kunnen maken over uw naamsverandering alsmede andere daarop betrekking hebbende informatie.

Wat gebeurt er als er een apostrof of een streepje in mijn naam voorkomt? Indien uw achternaam O’Connell luidt, dan moet u hem invullen zoals getoond wordt met een apostrof. Zo ook als uw voornaam Norma-Jean luidt, dan moet u hem schrijven met een streepje. In zowel de velden voor de voornaam als de achternaam moet het geschrevene met een letter beginnen en eindigen. Verder zijn streepjes, apostroffen en spaties de enige bijzondere tekens die er in mogen voorkomen.

De ruimte onder de pasfoto en de biometrische informatie wordt genoemd de machine leesbare ruimte van het paspoort. In deze ruimte wordt gespecificeerd hoe de letters van uw naam ingevuld dienen te worden op het eTA aanvraagformulier en er wordt getoond hoe de correcte volgorde van uw voornaam oftewel eigennaam en achternaam oftewel familienaam moet zijn. De machine leesbare ruimte begint met een ‘<’ en bevat vaak uw eigennamen, achternamen, nationaliteit alsmede andere numerieke informatie. U dient er wel op te letten dat uw voor- en achternamen vaak verkort worden weergegeven, dus dient u in een dergelijke situatie uw naam in te vullen zoals die aan de bovenste helft van uw paspoort geschreven staat, boven de machine leesbare ruimte.

Hoe vul ik filiale of patronymische relaties in op het formulier?

Paspoortnamen waar filiale relaties in vermeld staan, die de relatie tussen een vader en zijn zoon(s) aangeven, dienen niet  in de velden op het formulier te worden vermeld. Als er op een paspoort bijvoorbeeld staat “Jamal bin Mustafa bin Aziz” in een en hetzelfde veld, dan dient de familienaam ingevuld te worden als Mustafa en de voornaam ingevuld als Jamal.

Zo ook wanneer in uw paspoort uw naam staat als “Jamal Ould Mustafa Ould Aziz” in een en hetzelfde veld, dan dient de familienaam ingevuld te worden als Mustafa en de voornaam ingevuld als Jamal.

Dus indien een van de volgende filiale relaties op uw paspoort vermeld staan, schrijf die dan niet op de naamvelden van het formulier: zoon van, dochter van, ben, bin, bint, inti, ibn, ibni, ibnu, ould, wuld en nog vele andere mogelijkheden.

Wat moet ik doen als ik maar een naam in mijn paspoort heb?

Indien uw voornaam onbekend is, kunt u invullen “FNU” (First Name Unknown). Uw ene naam kan worden gebruikt in het veld voor de achternaam.

Hoe zit het met gehuwden relaties?

Gehuwden relaties die in het paspoort vermeld staan, zoals echtgenoot of echtgenote van, e/v, behoren niet ingevuld te worden in een van de velden op het aanvraagformulier voor eTA. Bijvoorbeeld, als uw paspoort uw voornaam als “Janet Helen” vermeldt in het veld van eigennaam en “Jones e/v Miller” in het veld voor de achternaam, dan vult u “Jones” in als de achternaam en “Janet Helen” in het veld voor de voornaam. De gehuwdenrelatie en andere namen die daarna komen dienen dus niet op de eTA aanvraag te staan.

Hoe worden titels, voorvoegsels, achtervoegsels, universitaire graden en onderscheidingen ingevuld op het formulier?

Op een paspoort kunnen titels, voorvoegsels of achtervoegsels de burgerlijke staat aanduiden, er  kunnen adellijke titels, beroepsmatige of academische kwalificaties, onderscheidingen of bijzondere eervolle vermeldingen staan. Doorgaans dienen aanvragers van een eTA geen titels, voor- of achtervoegsels in te vullen, niet in het veld voor de voornaam en ook niet dat van de achternaam. Indien echter de titel, het voor- of achtervoegsel in de machine leesbare ruimte van het paspoort vermeld staat, dan dient deze als onderdeel van de voornaam te worden vermeld als het een titel of voorvoegsel is, of in het veld voor de achternaam als het een achtervoegsel is.

Wat moet ik doen als er niet-Engelse tekens in mijn naam voorkomen?

De toegestane tekens op een eTA aanvraagformulier zijn gebaseerd op het Latijnse alfabet. Ook zijn de volgende Franse tekens toegestaan: de Ç cédille, de accent aigu é, de accent circonflexe â, ê, î, ô, û. De accent grave è, à ,ù en het trema ë, ï, ü.

Conclusie

Het invullen van de naam lijkt voor de meeste eTA aanvragers een doodgewoon klusje te zijn. Veel personen hebben echter namen op hun paspoorten die problemen veroorzaken wanneer zij proberen delen van hun naam bij te voegen op de velden voor de voornaam of de achternaam.

Het is de aanvrager dus geraden deze tips door te lezen alvorens een aanvraag in te vullen zodat zij op de hoogte zijn van de maatstaven die Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) hanteren omtrent voor- en achternamen.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen