Hoe kunt u uw verblijf in Canada verlengen

Gepubliceerd: Jul 26, 2021 | Tags: Canada eTA, Canada visum, Bezoekersrecord

Wanneer u voor de eerste keer in Canada aankomt als bezoeker dient u een van de volgende documenten te tonen voordat u het land binnen kunt: een geldig reisdocument of paspoort en een bezoekersvisum of een tijdelijke verblijfsvergunning of een eTA (electronic travel authorization) Indien u langer in Canada wenst te verblijven dan u oorspronkelijk gemachtigd werd dient u een aanvraag in te dienen voor een ‘visitor record’. Let op, dit is niet hetzelfde als een visum.

Wat is een visitor record?

Een ‘visitor record’ verleent u bezoekersstatus in Canada en maakt het u mogelijk, langer in het land te blijven. Het betekent niet dat u Canada kunt verlaten en dan later weer kunt binnen komen. Als u van plan bent Canada of de V.S. te verlaten en later weer binnen te komen heeft u een geldig toegangsdocument nodig zoals een eTA of bezoekersvisum. Een visitor record wordt gemachtigd door de Canada Border Services Agency (CBSA) of Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Wanneer moet ik een aanvraag indienen voor een visitor record?

U dient een visitor record aan te vragen tenminste 30 dagen voor de vervaldatum van uw huidige status. Als u niet zeker weet wanneer dat is, stel u dan in verbinding met het dichtstbijzijnde bureau voor  Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Wie kan een visitor record aanvragen?

Een visitor record voor bezoekers is bedoeld voor personen die langer in Canada willen blijven dan aanvankelijk gemachtigd werd. Ook een werkvergunning of studiemachtiging kan veranderd worden in een visitor record. Het maakt geen verschil of u Canada binnen bent gekomen met een eTA (electronic travel authorization), bezoekersvisum of een ander document. Als u langer in Canada wilt blijven als bezoeker, dient u een visitor record aan te vragen.

Wanneer moet ik een visitor record aanvragen?

Indien u de duur van uw verblijf als bezoeker in Canada wilt verlengen, of uw status wilt veranderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn, van een arbeider naar een buitenlandse student. U dient dan tenminste 30 dagen voor de vervaldatum van uw huidige status een aanvraag in te dienen.

De vervaldatum van uw huidige status vindt u op uw werkvergunning, studievergunning of bezoekersstatus wanneer u al er eerder een heeft gekregen. In andere gevallen staat de vervaldatum van uw huidige status in het stempel dat door CBSA in uw paspoort is gezet. Dit is niet hetzelfde als de datum die op uw bezoekersvisum is vermeld. Als er geen stempel in uw paspoort staat is de vervaldatum zes maanden na de datum waarop u de grens van Canada bent overgegaan.

Wat moet ik doen om een Canadees visitor record aan te vragen?

U kunt online een aanvraag indienen, of als dat niet mogelijk is, een papieren formulier invullen. Als u online een aanvraag indient, ontvangt IRCC hem direct na het versturen aangezien er geen derde partijen bij betrokken zijn. Dat zal de verwerking van uw aanvraag aanmerkelijk versnellen. Als u echter al een papieren formulier heeft opgestuurd hoeft u verder geen aanvraag online te versturen.

Het voordeel van een aanvraag online is dat u geen koerierskosten hoeft te betalen. Uw aanvraag wordt direct naar de betrokken afdeling van IRCC of CBSA geleid.Dat kan betekenen dat uw aanvraag sneller verwerkt wordt. Ook  is het met een online aanvraag eenvoudiger om na te gaan of alles volledig is ingevuld voordat u hem verstuurt. U krijgt direct een online overzicht waar u de status van uw aanvraag op ieder moment kunt controleren. Tenslotte, als er bijkomende documenten door IRCC opgevraagd worden kunt u die documenten digitaal opladen naar hun website waar u uw status bijhoudt (https://cic.gc.ca).

Hoe moet ik een Canadees visitor record aanvragen?

Stap 1: Controleer zorgvuldig of u alles bij de hand heeft

Om online een aanvraag in te dienen heeft u een geldige credit card of debitkaart nodig, alsmede een camera of scanner om digitale kopieën van uw documenten te maken

Stap 2: Lees zorgvuldig de instructies

Zelfs wanneer u een online aanvraag wilt indienen dient u de instructies goed te lezen voordat u het aanvraagformulier invult. Deze gids vertelt u uitvoerig wat u moet invullen in elk veld van het online formulier. Paspoorthouders uit Venezuela moeten mogelijk extra stappen uitvoeren bij het invullen van het aanvraagformulier.

Stap 3: Maak uw antwoorden gereed voor het online formulier

Voordat u uw formulieren kunt versturen dient u eerst een aantal vragen te beantwoorden. De antwoorden die u geeft worden gebruikt om voor uw specifieke situatie een documentenlijst samen te stellen. Bij het aanvragen van een visitor record wordt vereist dat u de volgende vragen op het online formulier beantwoordt:

  1. “Wat wilt u in Canada doen?”. Hier dient u de “Bezoek” optie te selecteren.
  2. 2.    “Wat is uw huidige land/grondgebied van inwoning”. Hier dient u de “Canada” optie te selecteren.

Stap 4: Inloggen op uw online account of een account creëren

Om een aanvraag voor verlenging van uw verblijf in Canada in te dienen, heeft u een online account nodig. Dit account kunt u gebruiken om een aanvraag in te dienen, de kosten te betalen en de status van uw aanvraag op elk gewenst moment te controleren.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb verstuurd?

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt u bericht over de geschatte verwerkingstijd. Het hangt er van af of uw aanvraag volledig is ingevuld, en ook of het de juiste soort aanvraag was voor uw omstandigheden. Verdere factoren hebben te maken met hoe snel IRCC of CBSA denken de bestaande aanvragen in hun wachtlijsten te kunnen verwerken en de gegevens op uw aanvraagformulier te verifiëren. De snelheid waarmee u aan verzoeken van CBSA of IRCC om extra documentatie te verstrekken voldoet, zal ook meespelen in het sneller verwerken van uw verzoek om verlenging van uw verblijf.

Wat kan de reden zijn dat ik niets meer hoor nadat ik een aanvraag heb ingediend?

Zodra de geschatte verwerkingstijd is verstreken kunt u via het volgende webformulier informatie inwinnen. Voor het soort “aanvraag/informatieverzoek” dient u te kiezen uit de twee mogelijkheden voor aanvragen van tijdelijke verblijfsvergunning (online of papieren formulier).

Wat gebeurt er als mijn status vervalt voordat ik een antwoord ontvang?

Als u een aanvraag voor een verlenging van uw verblijf in Canada verstuurt voordat de datum waarop u verondersteld wordt het land te verlaten verstreken is, is het u wettelijk toegestaan om in Canada te blijven totdat er een uiteindelijke beslissing is gekomen omtrent de aanvraag. In een situatie als deze zult u een ‘stilzwijgende status’ hebben.

Hoe zit het met uitstapjes buiten Canada?

In een visitor record staat dat u bezoekersstatus heeft gekregen in Canada. Er staat ook bij wanneer u het land weer dient te verlaten. Het geeft u volstrekt niet automatisch het recht om Canada te verlaten en het land op een later tijdstip weer binnen te komen. Indien u uitstapjes wilt maken buiten Canada of de V.S., dient u te voldoen aan bepaalde vereisten om weer terug te kunnen komen in Canada.

Conclusie

De manier waarop u uw verblijf in Canada kunt verlengen is door het verkrijgen van een visitor record. Dit is van toepassing bij bezoekers die oorspronkelijk Canada zijn binnengekomen met een bezoekersvisum of een eTA. IRCC en CBSA verwerken verlengingsaanvragen online, waardoor het de aanvragers is toegestaan in Canada te blijven terwijl hun aanvraag wordt verwerkt. De flexibiliteit bij het aanvragen van een verlenging zit hem in het feit dat reizigers die in aanmerking komen voor een eTA zowel de eTA als de verlenging online kunnen aanvragen.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen