Kan een Canada eTA worden gebruikt voor meerdere binnenkomsten?

Gepubliceerd: Feb 25, 2020 | Tags: Canada eTA meerdere vermeldingen, Canada toelatingseisen

Introductie

Een Canada eTA kan worden gebruikt voor meerdere binnenkomsten door toeristen, zakenmensen en reizigers op doorreis die per vliegtuig in Canada aankomen. Reizigers in het bezit van een goedgekeurde eTA dienen zich rekenschap te geven van het feit dat de Canadese Grensautoriteiten (CBSA) het recht hebben elke willekeurige reiziger toegang tot Canada te weigeren. Als dus de CBSA beambte gelooft dat een eTA aanvrager de condities van visumvrij reizen misbruikt, bijvoorbeeld door de toegestane periode van zes maanden per bezoek te overschrijden, kunnen de CBSA beambten de eTA houder toegang tot Canada weigeren.

Is het aantal keren dat ik Canada mag betreden op een eTA gelimiteerd?

Nee, er is geen limiet aan het aantal keren, indien echter de Canada Border Services beambten (BSO) het vermoeden koesteren van enige activiteiten van verdachte aard, hebben zij het recht een goedgekeurde eTA aanvrager de toegang tot Canada te weigeren. Reizigers die in aanmerking komen kunnen een eTA gebruiken zolang zij in goede gezondheid verkeren, over de middelen beschikken om hun bezoek financieel te ondersteunen en sterke banden hebben met hun land van inwoning of staatsburgerschap. CBSA of Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) kan bewijs vragen van deze sterke banden. Bewijs kan bestaan uit werknemerscontracten, eigendomsbewijzen, verklaringen omtrent financiële hulpmiddelen of familiebanden. In sommige gevallen kan IRCC eTA aanvragers verzoeken een medisch onderzoek te ondergaan, of bewijs te leveren van een uitnodiging van een contact in Canada. CBSA en IRCC hebben zeggenschap over de duur van het verblijf en kunnen andere voorwaarden stellen aan bezoekers bij aankomst of bij het uitgeven van een eTA.

Als ik 180 dagen in Canada heb doorgebracht, word ik dan opnieuw toegelaten als ik in de daarop volgende weken of maanden terugga?

Bij aankomst in Canada kan het paspoort van een reiziger gestempeld worden met een aankomstdatum waarop een verblijf van zes maanden aanvangt. Er zijn gevallen waarin BSO een exacte datum stempelt waarop de aanvrager het land dient te verlaten. Als de BSO een reiziger ervan verdenkt de periode van 180 dagen te willen overschrijden en de voorwaarden van zijn eTA te overtreden is het waarschijnlijk dat hem de toegang tot Canada wordt geweigerd.

Gelukkig staat IRCC reizigers met een geldig eTA en paspoort toe hun verblijf te verlengen terwijl zij in Canada zijn, de verlenging dient echter 30 dagen voor de vervaldatum van hun verblijf aangevraagd te worden. Voor meer informatie over het verlengen van uw verblijf in Canada tijdens het reizen op een eTA, bezoek: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/extend-stay.html

Conclusie

Een Canada eTA kan worden gebruikt voor meerdere binnenkomsten in de periode van toegestaan verblijf op het stempel in het paspoort van een eTA houder. De reizigers dienen rekening te houden met de datum die door BSO op hun paspoort wordt gestempeld, aangezien daar de maximum duur van het verblijf in Canada aan te zien is voordat de reiziger het land weer dient te verlaten of een verlenging aanvraagt bij IRCC online.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen