Kan ik een Canada eTA goedkeuring krijgen als ik een strafblad heb?

Gepubliceerd: Feb 11, 2020 | Tags: Canada toelatingseisen

Introductie

Personen met een criminele voorgeschiedenis die naar Canada willen reizen voor toerisme, zaken of op doorreis en daarbij gebruik willen maken van de elektronische Reismachtiging moeten rekening houden met de daarop betrekking hebbende vragen op het formulier omtrent een criminele voorgeschiedenis. Gelukkig bestaat er meer flexibiliteit voor Canada’s eTA dan bij andere online reismachtigingen. Er is ruimte om de antwoorden op de vragen te verklaren en bewijzen te tonen wanneer daar om gevraagd wordt.

De vraag op het eTA aanvraagformulier omtrent een criminele voorgeschiedenis

De vraag op het Canada eTA aanvraagformulier die relevant is voor personen met een criminele voorgeschiedenis luidt als volgt:

“Heeft u ooit een misdaad gepleegd, bent u gearresteerd, beschuldigd of veroordeeld in enig land of grondgebied?”

Elke arrestatie, beschuldiging, veroordeling of schuldigverklaring in verband met een misdaad betekent dat de aanvrager met “ja” moet antwoorden en daar gegevens bij moet leveren die de IRCC moet beoordelen. Daarbij vraagt IRCC de eTA aanvragers om eerdere criminele activiteiten bekend te maken die niet tot een arrestatie, beschuldiging of veroordeling hebben geleid. De aanvragers moeten beseffen dat bij deze vraag bedoeld is, criminele activiteiten in welk land dan ook, niet alleen in hun eigen land of Canada. De Canadese autoriteiten hebben toegang tot talrijke databanken zoals die van Interpol en veiligheids- en wethandhavingsinstanties in de Verenigde Staten, Europese landen en andere. Daarom is het de aanvragers geraden op hun aanvraagformulier geen valse informatie te verstrekken over hun voorgeschiedenis.

Nadat zij de vraag met “ja” hebben beantwoord, wordt de aanvragers gevraagd hun criminele voorgeschiedenis nader te verklaren in een tekstveld. De opmerkingen over de criminele voorgeschiedenis is mogelijk niet voldoende om de aanvraag in gang te zetten. In dergelijke gevallen zal Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) contact opnemen met de aanvrager om bewijs te leveren van enige uitgezeten veroordelingen. IRCC stuurt deze berichtgeving d.m.v. een zogenaamd GCKey verzoek.

Wat is een GCKey verzoek en waarom moet ik er eventueel een creëren?

Een GCKey is de digitale identificatie die gebruikt wordt door de Canadese overheid om Canadese eTA- en visumaanvragen te beheren. Een GCKey stelt aanvragers in staat IRCC online diensten te gebruiken voor het versturen van documenten en andere gegevens. IRCC kan bijvoorbeeld bewijslevering vragen over een uitgezeten veroordeling of een certificaat van een schoon strafblad van het politiedepartement in het land of de stad van de aanvrager.

Aanvragers kunnen verder gaan dan het vereiste minimum dat gespecificeerd wordt in de GCKey aanvraag. In sommige gevallen hebben aanvragers onafhankelijke juridische adviezen bijgesloten over de aard van hun vergrijp om hun aanvragen te ondersteunen. U dient te proberen zo spoedig mogelijk te reageren op een GCKey verzoek. Als u niet tijdig reageert binnen de vastgestelde datum zal dit annulering van uw eTA- aanvraag tot gevolg hebben.

Kun je op een Canada eTA reizen met een veroordeling in verband met drugs?

Ja, uw eTA- aanvraag kan goedgekeurd worden. U dient de omstandigheden rondom de veroordeling nader te verklaren, zoals of u de drug zelf gebruikte of verwikkeld was in de distributie en verkoop van drugs. U kunt details in verband staande met een veroordeling bijvoegen, het is echter waarschijnlijk dat u verder bewijs zult moeten geven in het GCKey verzoek.

Kun je op een Canada eTA reizen met een veroordeling voor rijden in dronken toestand?

Ja, ook wanneer u eerder veroordeeld bent geweest voor rijden in dronken toestand kan uw eTA nog steeds worden goedgekeurd. U heeft de mogelijkheid de details van de veroordeling nader te verklaren waar dat op het aanvraagformulier wordt gevraagd. U kunt mogelijk nog steeds een GCKey verzoek ontvangen indien het antwoord op het formulier niet toereikend is.

Kun je op een Canada eTA reizen met een veroordeling voor geweldpleging?

Ja, uw eTA kan nog steeds worden goedgekeurd afhankelijk van de omstandigheden rondom de arrestatie of veroordeling. Het is mogelijk dat u een GCKey verzoek zult ontvangen, maar u dient toch de details rondom de geweldpleging zo goed mogelijk op uw aanvraag uiteen te zetten.

Kun je op een Canada eTA reizen met een voorwaardelijke of uitgezeten straf?

Ja, u dient de eigenlijke misdaad waar u voor veroordeeld was te beschrijven. IRCC zal u waarschijnlijk per e-mail een GCKey verzoek sturen voor aanvullende informatie over de strafrechtelijke vervolging, gebaseerd op uw antwoorden.

Hoe kan ik een politiecertificaat verkrijgen om mijn strafblad aan te tonen?

De Canadese overheidswebsite biedt een online hulpmiddel voor informatie over het verkrijgen van een politiecertificaat in  de meeste landen. U dient de instructies te volgen en een politiecertificaat met een GCKey verzoek te versturen, of een link naar het certificaat door gebruik van een opslagaccount (b.v. Dropbox of GoogleDrive) en die link vermelden op uw eTA aanvraagformulier.

Kan ik naar Canada reizen zonder een eTA of visum indien ik geen goedkeuring krijg?

Nee, als u niet in het bezit bent van een geldig Canada eTA of visum zal u niet worden toegestaan een vliegtuig naar Canada in te stappen.

Factoren die uw goedkeuring voor een eTA beïnvloeden als u een criminele voorgeschiedenis heeft

De onderstaande lijst is niet volledig maar geeft aan welke factoren voor IRCC van belang zijn bij de beoordeling van een eTA- aanvraag.

  • De datum van de veroordeling en hoeveel jaar het geleden is sinds de laatste criminele activiteit
  • De leeftijd van de aanvrager op het moment van de arrestatie of veroordeling
  • Het wel of niet bestaan van een strafblad op INTERPOL of andere internationale databanken
  • Maatschappelijke gevolgen van de misdaad
  • Monetaire waarde van criminele activiteiten of schade
  • Rehabilitatie van de aanvrager na de veroordeling
  • Bijdrage aan de maatschappij of de gemeenschap na de veroordeling

Conclusie

Aanvragers van een Canada eTA die een strafblad hebben, hebben een aanzienlijke kans dat hun eTA aanvragen worden goedgekeurd. IRCC geeft de aanvrager de mogelijkheid de omstandigheden rondom de criminele voorgeschiedenis uit te leggen op het eTA aanvraagformulier. De antwoorden die worden ingevuld op het eTA formulier, samen met bewijsvoering die via een GCKey verzoek wordt geleverd zullen in beschouwing worden genomen door IRCC bij het verwerken van de eTA-aanvraag.