Rechten van passagiers die naar Canada vliegen

Gepubliceerd: Nov 20, 2021 | Tags: Luchtpassagierswetten, Reisbeperkingen Canada

Voor personen die naar en vanuit Canada reizen is er de Canadian Transportation Agency (CTA) tot wie zij zich kunnen wenden voor informatie omtrent de regels en rechten die met hun vlucht te maken hebben. Er is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar om de passagiers duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving en de rechten die zij hebben tijdens hun reis, waarvan we er hier ter raadpleging een aantal samenvatten.

Duidelijke communicatie

De luchtvaartmaatschappijen dienen duidelijk met hun klanten te communiceren. Hierbij hoort ook het geven van duidelijke informatie aan hun klanten over aflassingen van vluchten, vertraging, de plaats waar minderjarigen horen te zitten, verloren of beschadigde bagage en redenen voor weigering om in te stappen waar dat van toepassing is. Zij dienen de rechten van de passagiers duidelijk uiteen te zetten en oplossingen voor problemen te creëren. Reizigers op de hoogte stellen van ontwrichtingen van vluchten is ook een van de vereisten. Luchtvaartmaatschappijen behoren de vluchtstatus van passagiers ook regelmatig bij te werken indien er vertragingen zijn, en er voor te zorgen dat er behoorlijke communicatiekanalen aanwezig zijn voor mensen met beperkingen.

Vertragingen en aflassingen

Als een vlucht afgelast of vertraagd is, dient de luchtvaartmaatschappij de passagiers op de hoogte te stellen van de redenen voor de aflassing of de vertraging, de maatstaven en condities die zij kunnen verwachten naar gelang de situatie, en het minimum niveau van vergoedingen die zij kunnen claimen waar dat van toepassing is. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij duidelijk maken waar de passagiers terecht kunnen met vragen of klachten en hen vertellen wat de mogelijkheden zijn met CTA. 

Het is ook belangrijk dat de luchtvaartmaatschappij voor een nieuwe vlucht zorgt op het punt waar er een beschikbaar is, en als een vlucht vertraagd is dient zij iedere 30 minuten voor een update te zorgen totdat een nieuwe vertrektijd wordt gegeven of alternatieve maatregelen getroffen zijn.

Wanneer de reden voor de aflassing of de vertraging door toedoen van de luchtvaartmaatschappij is ontstaan en niet gerelateerd is aan veiligheid, komen klanten in aanmerking voor een teruggave van het bedrag dat zij hebben besteed of een herboeking van de vlucht. Wanneer een verandering van een vlucht zoals een aflassing of vertraging niet door toedoen van de luchtvaartmaatschappij is ontstaan, hebben de passagiers het recht hun vlucht opnieuw te boeken.

Wanneer toegang tot een vlucht wordt geweigerd vanwege overboeking.

In bepaalde omstandigheden zijn er minder plaatsen beschikbaar in een vliegtuig dan er passagiers zijn die een vlucht met de luchtvaartmaatschappij hebben geboekt en op tijd zijn gearriveerd met de juiste documentatie. Deze situatie staat bekend als overboeking en er bestaan bepaalde regels voor die in dit soort situatie van toepassing zijn. Allereerst dient een luchtvaartmaatschappij om vrijwilligers onder de passagiers te vragen die bereid zijn hun vlucht te veranderen, en waar vrijwilligers zijn gevonden dient de luchtvaartmaatschappij hen te voorzien van een nieuw reisplan waarop de nieuwe status en de gegevens duidelijk vermeld zijn.

Waar vrijwilligers niet gevonden kunnen worden moet de luchtvaartmaatschappij een prioriteitsprocedure volgen waarbij gekozen wordt welke passagiers hun vlucht moeten veranderen. Hierbij wordt rekening gehouden met mensen met een beperking, gezinnen en minderjarigen die zonder begeleiding reizen. Daarbij geldt ook dat passagiers die reeds aan boord van het vliegtuig zijn geïnstalleerd er niet meer uit mogen worden gehaald, tenzij het gaat om de veiligheid of de gezondheid.

Reizigers die hun vlucht moeten veranderen hebben recht op een vergoeding die daarvoor bestaat en een nieuwe boeking van hun vlucht of teruggave van het bedrag dat zij hebben besteed en de luchtvaartmaatschappij dient duidelijk te communiceren omtrent deze voorwaarden en regels.

Vertraging bij het opstijgen

Indien een vertraging ontstaat nadat de deuren van het vliegtuig al gesloten zijn en alles klaar is voor het opstijgen staat dit bekend als een ‘vertraging op het tarmac’.  De luchtvaartmaatschappijen dienen in de meest noodzakelijke behoeften van passagiers te voorzien, zoals toegang tot wasruimtes, voldoende verwarming, koeling en ventilatie, passend eten en drinken en zij moeten ook middelen beschikbaar stellen voor de passagiers om met anderen die niet aan boord van het toestel zijn te communiceren.

Als de vertraging langer dan 3 uur duurt dient het vliegtuig terug te gaan naar de gate zodat de passagiers uit kunnen stappen. Het kan voorkomen dat er uitzonderingen worden gemaakt wanneer dit om veiligheidsredenen niet mogelijk is of indien er een kans is dat het toestel alsnog zal vertrekken binnen een periode van 45 minuten na de 3 uur lange vertraging.

Weigering van toegang tot transport

Om te voorkomen dat u de toegang tot het transport geweigerd wordt bij aankomst aan de gate is het van het grootste belang dat u de juiste en geldige reisdocumenten bij u draagt, zoals uw paspoort en geldige reismachtiging, zoals een Canada eTA of bezoekersvisum.

U dient u ook op de juiste manier te gedragen en te zorgen dat u niet te laat komt voor de check-in en de instaptijd. Het is noodzakelijk dat de passagiers zich op de hoogte stellen van de regels die de luchtvaartmaatschappij heeft opgesteld met betrekking tot de vlucht en dat zij om vertragingen te voorkomen ruim op tijd naar de luchthaven reizen.

Vliegtickets

De klanten die vliegtickets kopen dienen de voorwaarden van hun tickets te controleren aangezien sommige luchtvaartmaatschappijen een toeslag rekenen indien een passagier onderdelen van de vlucht wil veranderen. De kosten worden gebaseerd op het soort ticket dat werd aangeschaft, de beschikbaarheid en de prijs van een nieuwe boeking plus bijkomende belastingen en tarieven waar die van toepassing zijn.

Reisbepalingen

Een reservering is niet automatisch een middel van transport en is slechts een aantekening van een transactie met een bepaalde luchtvaartmaatschappij. Als een betaling is ontvangen wordt er een reservering gemaakt en de luchtvaartmaatschappij zal dan een ticket uitgeven dat aan de reservering gekoppeld is zodat een klant op reis kan gaan.

Het is belangrijk dat u alle gegevens van de reservering die u gekregen heeft controleert, voordat het ticket door de maatschappij wordt uitgegeven en dit is zowel van toepassing als u direct bij de luchtvaartmaatschappij geboekt heeft of via een website van een tussenpartij. Controleer of uw naam correct gespeld is en dezelfde is die op uw paspoort en andere documenten staat en dat de gegevens kloppen.

Beschadigde, vertraagde en verloren bagage

Het is niet te voorkomen dat bagage soms beschadigd wordt, te laat aankomt of verloren raakt bij een luchtvaartmaatschappij. In zulke gevallen dienen de passagiers contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en een schriftelijke claim te verzenden binnen 7 dagen na het verlies van de bagage. Voor zoekgeraakte bagage moet er een claim worden verzonden binnen een periode van 21 dagen. Als u dus problemen heeft met bagage is het belangrijk dat u de deadline voor claims te weten komt, anders kunnen zij u misschien niet helpen als de klacht buiten het gegeven tijdschema valt. In gevallen dat bagage beschadigd, vertraagd of zoekgeraakt is, is er een maximum voor de vergoeding van schade opgesteld van maximaal $2.300.

Kinderen onder 14 jaar: Bij een ouder of verzorger zitten

De luchtvaartmaatschappijen zijn nu verplicht er voor te zorgen dat kinderen onder 14 jaar bij een ouder, verzorger of onderwijzer zitten. De afstand waarop een kind wordt geplaatst van hun ouder of verzorger is afhankelijk van de leeftijd die het kind heeft op het moment van de reis. Kinderen in de leeftijden van 5 tot 11 jaar dienen in dezelfde rij te zitten als de ouder of verzorger en mogen niet door meer dan een zitplaats van elkaar gescheiden zijn. Kinderen in de leeftijden van 12 en 13 mogen niet meer dan een rij van een ouder of verzorger af zitten.

Minderjarigen zonder begeleiding

Sommige luchtvaartmaatschappijen laten kinderen tussen 5 en 11 jaar toe die zonder begeleiding reizen en zorgen voor een begeleider door de check-in en hun aankomst op het vliegveld van hun bestemming. Doorgaans worden daar extra kosten voor gerekend, dus is het belangrijk om de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij te controleren voordat u vluchten boekt voor kinderen zonder begeleiding.

Als het om internationale reizen gaat dienen de luchtvaartmaatschappijen een regelgeving te hebben betreffende minderjarigen zonder begeleiding. Zij mogen niet toestaan dat kinderen onder 5 jaar zonder een ouder of verzorger reizen en degene die het kind vergezelt dient tenminste 16 jaar te zijn.

Het vervoer van muziekinstrumenten

De luchtvaartmaatschappijen dienen een beleid te handhaven met betrekking tot het vervoer van muziekinstrumenten. Zij dienen de juiste tarieven te vermelden in hun voorwaarden, inclusief het formaat, het gewicht en de beperkingen in hoeveelheid, alsmede de mogelijkheden wanneer een vlucht verzet is.

Toegankelijk vervoer bieden

Mensen met beperkingen hebben fundamentele rechten op toegankelijkheid bij het reizen via een Canadees vervoersnetwerk. Dit dient duidelijk uiteen gezet te worden in de omschrijvingen die de luchtvaartmaatschappij geeft omtrent regels en procedures. De CTA biedt ook assistentie bij twijfel of klachten aangaande vluchten van en naar Canada. De CTA geeft assistentie bij het vervoer met bussen, treinen en veerboten die tussen gebieden of provincies gaan of tussen de V.S. en Canada, en ook treinstations en veerboten en busmaatschappijen binnen Canada.

Advertenties waarop alle gegevens vermeld staan

Elk soort vervoer dat geadverteerd wordt in Canada of vanuit Canada gepubliceerd wordt dient volledige prijzen te vermelden van het luchtvervoer in iedere vorm van  reclame. Hierbij dient de volledige prijs te worden vermeld, inclusief alle bijkomende kosten, belastingen en lasten, een minimum beschrijving van de diensten die door de maatschappij worden geboden zodat het punt van vertrek en aankomst te zien zijn en een specifieke vermelding of dit gaat om een enkele reis of een retour. Er moet ook vermeld worden of er slechts een beperkt aantal reizen geboekt kan worden en in welke periode de aangeboden reizen geldig zijn.

Conclusie

Met dit artikel heeft u een korte samenvatting van de rechten van passagiers bij het reizen naar of vanuit Canada. De reizigers moeten zich op de hoogte stellen van hun rechten. De reizigers kunnen een klacht indienen bij de CTA over een handeling die verricht is door een luchtvaartmaatschappij die tegenstrijdig is met hun rechten en daarbij indien nodig, de hulp van CTA inroepen.

Delen

Facebook Twitter Youtube

Vraag een Canada eTA aan

Een eTA is een verplichte reisvergunning voor reizigers die Canada willen bezoeken voor toerisme, zakelijke doeleinden of voor doorreis.

Vraag een Canada eTA aan