Veiligheid tijdens de vlucht naar Canada

Gepubliceerd: Mar 30, 2022 | Tags: Vluchtveiligheid

De gezagvoerders en de stewardessen spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor uw veiligheid tijdens de vlucht. De gezagvoerders zorgen ervoor dat u veilig op de plaats van bestemming komt terwijl de stewardessen de omgeving veilig houden en ervoor zorgen dat de passagiers snel uit het vliegtuig geëvacueerd kunnen worden indien dit nodig is. Of het nu om een vlucht binnen Canada gaat of een internationale vlucht, het is van groot belang dat u zich vertrouwd maakt met alle veiligheidsaspecten van een vliegtuig zoals de plaats waar u zit en hoe u de noodvoorzieningen moet gebruiken en de evacuatieprocedures in een noodsituatie.

Veiligheidsinstructies

Luister goed naar de instructies die voor elke vlucht gegeven worden, aangezien u dan beter begrijpt hoe u het veiligst kunt reizen. Misschien heeft u al vaker naar dergelijke instructies geluisterd, maar misschien zijn ze niet in ieder vliegtuig hetzelfde.

Veiligheidsgordels

Om veiligheidsredenen beveelt Transport Canada u ten stelligste aan, de veiligheidsgordels de gehele duur van de vlucht om te houden, zelfs wanneer het lampje voor de veiligheidsgordels uit gaat. Indien het lampje voor de veiligheidsgordels uit is betekent dit enkel dat u tijdelijk uw plaats kunt verlaten.

Ofschoon dit maar zelden voorkomt, is turbulentie vaak de grootste oorzaak van letsel bij passagiers en stewardessen tijdens de vlucht. Turbulentie is grotendeels het gevolg van verschillen in atmosferische druk, straalwinden, koude of warme fronten, onweersbuien of bergen. Dit soort situaties vindt zonder voorafgaande waarschuwing plaats.

U dient uw veiligheidsgordel om te houden tijdens het opstijgen, de landing, gedurende turbulentie en verder op elk moment dat de bemanning van het vliegtuig dit nodig acht. De veiligheidsgordels in een vliegtuig werken op een andere manier dan die in een auto, dus verzeker u er van tevoren van dat u die gemakkelijk kunt vastmaken, verstellen en losmaken. Een veel voorkomende vergissing is dat de passagiers de gordel rond hun taille vastmaken in plaats van rond de heupen. Passagiers die een verlenging van hun gordel nodig hebben dienen dit vóór de vertrektijd van de vlucht kenbaar te maken aan de luchtvaartmaatschappij.

Informatiekaart met veiligheidsgegevens

De meeste luchtvaartmaatschappijen plaatsen een informatiekaart met veiligheidsgegevens in het vakje aan de zetel vóór de passagier. De informatie gaat voornamelijk over de veiligheidsfuncties in het vliegtuig waar zij mee reizen. Het openen van de nooduitgang en het gebruik van noodvoorzieningen tijdens noodgevallen. U dient de kaart te lezen en te zorgen dat u alles goed begrijpt, omdat het kan zijn dat de nooduitgang op een andere manier opengaat dan de deur aan de voorkant of aan de achterkant. Een gedegen begrip van de veiligheidsfuncties zal ervoor zorgen dat een evacuatie veilig verloopt indien dit nodig is.

Andere instructies die op de veiligheidskaart vermeld staan is een leidraad omtrent een noodlanding. Als de passagiers en de stewardessen de juiste houding aannemen vóórdat dit gebeurt zijn de kansen op overleving groter en wordt het risico van letsel tijdens een noodlanding verkleind.

De beste manier om u schrap te zetten voor een klap is door uw lichaam tegen de oppervlakte aan te houden waar u waarschijnlijk tegenaan zult vallen als het toestel de grond raakt. Als uw lichaam al tegen die oppervlakte aan zit wordt de intensiteit van de klap verminderd en is het letsel dat u mogelijk oploopt minder ernstig. De beste manier om veilig te zitten hangt ook af van uw fysieke beperkingen, uw lengte, en de manier waarop het vliegtuig is ingericht. Ook kunt u rekening houden met de koers van de landing, het soort noodsituatie waar u mee te maken heeft en de ernst van de situatie.

Zuurstofmaskers

Op de meeste commerciële vluchten zijn zuurstofmaskers aanwezig die automatisch tevoorschijn komen wanneer er een decompressie ontstaat. De zuurstof begint pas in werking te komen op het moment dat u aan het masker trekt. Draag het masker helemaal over uw neus en mond heen en houd het stevig op zijn plaats door de elastieke band aan de achterkant van uw hoofd vast te maken. De zuurstof stroomt naar het masker, zelfs wanneer de zak niet wordt opgeblazen. Indien u naast een passagier zit die hulp nodig heeft, zoals een persoon met een beperking, een bejaarde of een kind, zorgt u dan allereerst voor uw eigen zuurstofmasker voordat u die ander helpt. Neem uw masker niet af tenzij een lid van de bemanning u dat zegt.

Het gebruik van de nooduitgangen

De diverse luchtvaartmaatschappijen hebben hun nooduitgangen op verschillende plaatsen. Controleer de afstand van uw zetel tot de dichtstbijzijnde nooduitgang, zodat u in geval van nood zo snel mogelijk uit het vliegtuig kunt komen. U dient tijdens de evacuatie steeds de instructies van de bemanning te volgen.

De plaatsen naast de nooduitgang

De passagiers die het dichtst bij de nooduitgang zitten dragen de verantwoordelijkheid, bij noodgevallen de deur open te maken. Indien u dus naast een nooduitgang zit, dient u bijzondere aandacht te schenken aan de instructies en eventueel vragen te stellen als u niet alles direct begrijpt. Als u erover twijfelt of u wel de geschikte persoon bent om tijdens een noodgeval hulp te verlenen, vraagt u dan om een verandering van plaats.

Evacuaties in noodgevallen

Tijdens een noodevacuatie dient u uw bagage achter te laten en de instructies te gehoorzamen die de bemanningsleden u geven. Als u probeert de bagage uit de bovenruimte te halen of van onder de zitplaats, zult u de evacuatie vertragen waardoor u uzelf en anderen in gevaar brengt. Ook kunt u het risico op letsel beperken als u tijdens de vlucht al veilige kleding en schoeisel draagt.

Bedenk dat u niet de enige in het vliegtuig bent

Iedereen dient zich veilig te voelen tijdens een vlucht, waarmee bedoeld wordt dat niemand gedrag dient te vertonen waardoor de veiligheid van de bemannning en de passagiers bedreigd wordt.

Onacceptabel zijn: het lastigvallen van anderen, het in de wind slaan van het rookverbod, het gebruik van scheldwoorden, fysieke geweldpleging, het niet volgen van de instructies van de bemanning, seksueel vergrijp en onordelijk gedrag. Indien dergelijk gedrag voorkomt, kan de bemanning besluiten het vliegtuig om te leiden en de zaak bij aankomst aan de politie over te dragen. Dergelijke vergrijpen zijn wettelijk strafbaar.

Alcohol

Alcohol verandert op negatieve wijze de manier waarop het lichaam functioneert en wij ons gedragen, doordat het vermogen van de hersenen om zuurstof op te nemen verminderd wordt en ons reactievermogen, ons beoordelingsvermogen, redeneringsvermogen en geheugen negatief beïnvloed worden. Tijdens een vlucht zijn deze invloeden door de hoogteverandering nog sterker. Om de vlucht beter te laten verlopen kunnen luchtvaartmaatschappijen u de toegang tot het vliegtuig weigeren als blijkt dat u dronken bent.

Conclusie

Iedereen heeft een rol te vervullen om de veiligheid tijdens de vlucht te bevorderen. Daarom dient u te allen tijde de instructies van de bemanningsleden op te volgen, aangezien deze essentieel zijn voor uw veiligheid. U heeft ook de verplichting ervoor te zorgen dat de bemanningsleden op de hoogte zijn van situaties die de veiligheid van de vlucht kunnen beïnvloeden.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen

Delen

Facebook Twitter Youtube

Vraag een Canada eTA aan

Een eTA is een verplichte reisvergunning voor reizigers die Canada willen bezoeken voor toerisme, zakelijke doeleinden of voor doorreis.

Vraag een Canada eTA aan