Visum voor Halifax, Nova Scotia

Gepubliceerd: Jun 28, 2019 | Tags: Canada Visa, Canada eTA

Visum voor Halifax, Nova Scotia

Inleiding

Dit artikel geeft informatie over het verkrijgen van een visum voor Halifax, of een eTA, voor personen die naar de juiste reismachtiging op zoek zijn. Er wordt een geldig visum voor Halifax of een eTA vereist voordat u naar Canada vertrekt.

Visum en eTA overzicht

De voorschriften voor reismachtigingen voor bezoekers kunnen ingewikkeld zijn en het is belangrijk om van tevoren goed navraag te doen om er zeker van te zijn dat men de juiste reisbedoelingen aangeeft. Het is noodzakelijk een bezoekersvisum of een eTA (Electronic Travel Authorisation) in bezit te hebben, afhankelijk van het land waar u vandaan komt. Een eTA is voor staatsburgers van landen die op de vrijstellingslijst staan en die de houder toestemming geeft Canada te betreden per vliegtuig om toestemming aan de grensbewaking te vragen het land te mogen betreden. Reizigers aan wie een eTA wordt geweigerd of die niet in aanmerking komen voor een eTA zullen een visum moeten aanvragen voor Halifax.

Een Canadees visum aanvragen

Een Canadees visum aanvragen is niet zo eenvoudig en is veel lastiger. Ieder verblijf is gelimiteerd tot zes maanden en aanvragers van een visum dienen in hun plaatselijke Canadese visumkantoor hun aanvraag in te dienen vergezeld van het volgende:

  • Een paspoort en twee pasfoto’s
  • Een kostenvergoeding voor de aanvraag
  • Bevestiging van hun boekingen voor toeristische doeleinden of een uitnodiging voor een niet-toeristisch bezoek
  • Bewijs van voldoende middelen gedurende de periode van het bezoek
  • Andere documenten indien dit gevraagd wordt

Daarnaast kan een supervisum voor een ouder of grootouder verstrekt worden dat tien jaar geldig is zodat ouders en grootouders tot op 2 jaar achtereen in Canada kunnen verblijven.

Het aanvragen van een Canada eTA

Een aanvraag voor een eTA kan online worden ingediend en de procedure is vrij eenvoudig te volgen, vooral omdat de goedkeuring doorgaans binnen een paar minuten na de aanvraag wordt ontvangen. Een geldig paspoort is absoluut vereist voor het indienen van een aanvraag, alsook een credit/debet kaart en een e-mailadres. Met een geldige eTA die voor een periode van vijf jaar wordt toegekend kan een bezoeker zo vaak als hij of zij wil naar Canada reizen voor korte verblijven, doorgaans tot zes maanden. Dit is indien het paspoort van de houder geldig blijft voor die periode, maar als dit niet het geval is moet er opnieuw een aanvraag worden ingediend, indien het paspoort vernieuwd wordt tijdens de duur van de eTA.

Canadese Elektronische Reismachtiging (eTA)

De Canadese eTA is een elektronische reismachtiging die bedoeld is om de procedure voor het betreden van Canada voor algemene reisdoeleinden zoals toerisme, zaken of doorreis te vereenvoudigen. Personen die Canada willen bezoeken voor een periode van minder dan zes maanden voor toeristische, zakelijke, medische of doorreisdoeleinden komen mogelijk in aanmerking. Een Canadese eTA wordt uitgegeven voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van goedkeuring, of de datum waarop het paspoort verloopt, welke van de twee het eerst komt.

De Canadese eTA stelt paspoorthouders van tientallen landen in staat om online reismachtigingen aan te vragen zonder de noodzaak voor een visum voor Halifax. Een actuele lijst van landen die in aanmerking komen voor een eTA  kan hier gevonden worden: https://officieel-canada-eta.nl/canada-eta-eisen/

Er zijn veel mogelijkheden voor het gebruik van een Canadese eTA, van het bijwonen van huwelijksvoltrekkingen van familieleden tot aan het spreken tijdens een zakelijke conferentie. Er zijn echter beperkingen voor het gebruiken van een eTA. Indien hij gebruikt wordt op een manier die niet is toegestaan kan een goedgekeurde eTA ingetrokken worden. Daarom is het belangrijk dat aanvragers van een eTA de volledige omvang van toegestane reisvergunningen van een eTA begrijpen.

Toegestaan gebruik voor zakelijke doeleinden

Ofschoon er bij een Canadese eTA meestal gedacht wordt aan een toeristische reismachtiging, kan hij ook gebruikt worden voor zakelijke doeleinden.

Met een eTA kunnen reizigers Canada bezoeken om zakenpartners te ontmoeten, een eigendomskwestie te beslechten of een zakelijk contract te bespreken. Ofschoon het geen werkvergunning is kan een Canadese eTA worden gebruikt om zakelijke vergaderingen te houden in Canada. Indien u van plan bent naar Halifax te reizen voor een zakelijke vergadering met gebruik van een eTA, kan u gevraagd worden extra documenten te presenteren tijdens uw eTA-aanvraag of aan de grens van Canada. U zult waarschijnlijk moeten kunnen aantonen dat uw bron van inkomsten zich buiten Canada bevindt, en dat uw werkgever eveneens gevestigd is buiten Canada.

U kunt ook een zakelijke conferentie bijwonen in Canada met een Canadese eTA. Indien u uw eTA voor dit doel gebruikt, kan het zijn dat u gevraagd wordt om een bewijs dat u niet in loondienst bent in Canada en geen werkgelegenheid zoekt in Canada.

Toegestaan toeristisch gebruik

De meeste mensen vragen een eTA aan voor toeristische doeleinden. Toegestane toeristische doeleinden zijn activiteiten zoals het bezichtigen van attracties, en het bezoeken van vrienden of familie.

Toegestaan gebruik voor doorreis

Een Canadese eTA kan ook gebruikt worden voor doorreis, waarbij een reiziger op een ander vliegtuig overstapt op Canadees grondgebied op weg naar een niet-Canadese bestemming.

Ongeoorloofd gebruik

Ofschoon er veel toegestaan is met een Canadese eTA, zijn er ook dingen die u wettelijk niet mag doen met een eTA.

Het is u niet toegestaan in Canada te werken met een eTA. Hoewel u een eTA voor bepaalde zakelijke doeleinden kunt gebruiken, kunt u geen baan hebben of solliciteren naar een baan met een eTA. Daarom moet u een werkvisum aanvragen indien u in Canada in loondienst wilt gaan. Dit geldt wanneer u uw carrière wilt beginnen in Halifax of hoopt tijdelijke indienststelling te verkrijgen. U kunt geen betaling accepteren voor werk in Canada zonder een adequaat Canadees werkvisum.

U kunt ook niet studeren in Canada met een eTA. U dient een Canadees studievisum te verkrijgen indien u in Canada een opleiding wilt volgen.

Voorschriften die geschiktheid voor eTA beïnvloeden

  1. U kunt een eTA voor het betreden van Canada alleen gebruiken als u per vliegtuig reist.
  2. U mag geen eerdere weigeringen gekregen hebben om Canada binnen te gaan of in het verleden uit Canada gedeporteerd zijn. Indien dit het geval is, zal u een eTA geweigerd worden.
  3. U dient een elektronisch paspoort te hebben.
  4. U mag het land niet betreden indien u zeer besmettelijke ziektes zoals tuberculose heeft, ten tijde van uw bezoek of ten tijde van uw eTA-aanvraag.
  5. U mag geen eerdere veroordelingen op uw naam hebben staan voor het veroorzaken van ernstig letsel of ernstige schade aan mensen of eigendommen.

De aanvraagprocedure voor een eTA voor Canada

Om een aanvraag in te dienen voor een eTA heeft u  een paspoort en gegevens omtrent uw werk nodig. U kunt rekenen op 15-20 minuten per aanvraag. Aanvragen worden meestal binnen enkele minuten verwerkt en goedgekeurd bij de meeste aanvragers. Als gevolg van verhoogde en geautomatiseerde veiligheidsscreening kan het zijn dat uw aanvraag gemarkeerd wordt en er een handmatige controle nodig is. Tijdens een handmatige controle zal u worden gevraagd extra informatie of documentatie te verschaffen om uw eTA aanvraag te verwerken.

Indien u deze informatie of documentatie niet tijdig kunt verschaffen tijdens de handmatige controle, zal dit een weigering van de eTA aanvraag tot gevolg hebben.

Indien u in aanmerking komt voor een eTA, kunt u met uw aanvraag beginnen door een bezoek aan https://officieel-canada-eta.nl/canada-eta-eisen/

Soorten Canadese visa en vergunningen

Canadese eTA’s zijn alleen bestemd voor landen met visumvrijstelling en voor permanente inwoners van de Verenigde Staten. Indien u niet afkomstig bent uit  een land met visumvrijstelling en geen staatsburger van de Verenigde Staten bent en geen permanente inwoner van de Verenigde Staten, heeft u een visum voor Halifax nodig.

Toeristisch visum

Een Canadees toeristenvisum staat bekend als een Temporary Resident Visa, afgekort TRV. Net als bij een eTA kunt u hiervoor online een aanvraag indienen. U kunt ook via een papieren aanvraagformulier een aanvraag indienen. Dan is er meer informatie nodig en is de tijdsduur voor de procedure langer dan bij een eTA aanvraag.

Werkvergunning

Indien u van plan bent in Canada te werken, hetzij tijdelijk of voor onbepaalde tijd, heeft u een werkvergunning nodig naast uw eTA of TRV. Voordat u een werkvergunning kunt aanvragen moet u meestal al een werkaanbod hebben van een Canadese werkgever, ofschoon het soms mogelijk is vrijstelling van dit voorschrift te krijgen afhankelijk van het beroep van de persoon of het soort werk dat een persoon in staat is te doen in Canada.

U kunt een aanvraag voor een werkvergunning online of op papier indienen. Als u een aanvraag indient, dient u te vermelden dat u alleen voor de specifieke werkgever zult werken die u een baan heeft aangeboden, en dat u Canada zult verlaten aan het einde van uw dienstverband.

Studievergunning

Studievergunningen zijn vergelijkbaar met werkvergunningen. Om een studievergunning te kunnen aanvragen dient u eveneens een TRV of eTA te hebben. Alle studenten hebben een studievergunning nodig, met weinig uitzonderingen. Tenzij u kleuteronderwijs gaat volgen, dient u een studievergunning aan te vragen.

U kunt online een aanvraag indienen voor een studievergunning of u kunt het op papier doen. U moet akkoord gaan met het vereiste dat u Canada dient te verlaten aan het einde van uw studie (tenzij u vervolgens een werkvergunning krijgt) en u moet aantonen dat u gepaste financiële ondersteuning heeft om in Canada te wonen.

Aanvraagprocedure voor een Canadees visum

Om een Canadees visum aan te vragen dient er een aantal stappen gevolgd te worden. U kunt ofwel online een aanvraag indienen of op papier. Voor allebei de soorten aanvraag dient u het land te selecteren van waaruit u de aanvraag indient en informatie verstrekken over uw geschiktheid voor uw gewenste reisdoeleinden.

Online indienen van aanvragen (beperkingen voor geschiktheid)

Bij de online aanvraag hoort een handleiding die gebruikt moet worden om de documenten en formulieren voor te bereiden die nodig zijn voor uw aanvraag voor een Canadees visum. Alleen aanvragers die geschikt zijn kunnen online een aanvraag indienen voor een Canadees visum. U kunt uw aanvraag indienen door de volgende link te gebruiken: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp

Aanvraag op papier

Om een Canadees visum aan te vragen op papier dient u eerst het aanvraagpakket te downloaden en af te drukken, waarbij alle benodigde formulieren horen die u in moet vullen. Als dit gedaan is, dient u een kostenvergoeding te betalen om uw visumaanvraag te verwerken. Wanneer deze  betaald is kunt u uw visa-aanvraag indienen om verwerkt te worden. Om met uw Canadese visumaanvraag op papier te beginnen, bezoek de volgende link:

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp

Halifax reisinformatie

Ieder jaar verwelkomt Canada bijna 20 miljoen toeristen vanuit de hele wereld. Ofschoon het grondgebied groter is dan dat van de Verenigde Staten is haar bevolking van rond de 35 miljoen ongeveer 275 miljoen kleiner dan die van Amerika. Het is een land dat minder brutaal en luidruchtig is dan de States en de bezoekers haasten zich om de geschiedenis, de cultuur en de attracties, het platteland en de kustgebieden van dit enorme land te bekijken, maar toch is er een gebied dat jammer genoeg vaak over het hoofd wordt gezien.

De provincie Nova Scotia

Nova Scotia trekt net rond de 2 miljoen zakelijke en toeristische bezoekers per jaar. Haar geschiedenis van koloniale immigranten dateert van de 18e eeuw, en haar hedendaagse opleidingsbeleid, de cultuur, het klimaat en het landschap is gelijk aan die van alle andere gebieden in Canada. Halifax is de hoofdstad en is een grote spil voor zowel regeringsaangelegenheden als voor privézaken overal in Canada, maar het is ook vaak het onderwerp van tijdschriftartikelen, als een van de drie beste steden in Canada waar je kunt werken en wonen.

Halifax – een stad vol geschiedenis

Als u denkt over een toeristische of zakelijke reis van buiten Canada naar Nova Scotia, dan zijn er verscheidene luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air Canada, die regelmatige langeafstandsvluchten ondernemen naar Halifax Stanfield International Airport. Van daaruit kan met naar andere Canadese vliegvelden vliegen met een binnenlandse vlucht of per helikopter naar andere gebieden van Nova Scotia.

Gaat u op bezoek bij vrienden of familieleden in Canada? Huur een auto, trek er een paar dagen voor uit en rijd over land naar Halifax. Het klimaat wordt als vochtig landklimaat beschouwd en de temperaturen van Halifax kunnen tijdens de koudere maanden een paar graden onder het vriespunt komen. Het vriest en dooit er regelmatig en de sneeuw blijft niet lang liggen, maar als die er ligt is het er helder, fris en stimulerend. Tijdens de zomermaanden stijgen de temperaturen naar ongeveer 24 graden.

Wat is er te doen in Halifax

Tijdens uw verblijf in Halifax kunt u langs de waterkantpromenade lopen die zich rond de haven uitstrekt. U kunt Pier 21 bezoeken en het Canadian Museum of Immigration. Struin de winkels langs. Stop even om koffie te drinken of iets te eten in een van de café’s en restaurants. En kijk uit naar grote schepen die aangemeerd liggen in de haven.

Breng een bezoekje aan Fisherman’s Cove, een 200 jaar oud gerestaureerd vissersdorpje. Bekijk het Maritime Museum en de Art Gallery of Nova Scotia. Rust wat uit in de prachtige tuinen van Halifax alvorens de Seaport Farmers Market te bezoeken. Verken de adembenemende schoonheid van de natuur te voet, per fiets of met de auto. Stel uw eigen reisplan op of ga samen met uw medereizigers mee op een van de vele georganiseerde rondleidingen.

In de avond kunt u dineren in een van de vele internationale restaurants van Halifax. Er zijn meer bars en clubs per hoofd van de bevolking dan in enige andere stad in Canada zodat u geen moeite zult hebben een plekje te vinden waar u de hele nacht kunt dansen. Terwijl u terug loopt naar uw hotel, ga een portie Halifax donair halen. Het is een mengeling van zoete en zure vleessoorten die normaal laat in de avond gegeten worden en het is het officiële voedsel van Halifax.

Tot slot

Als u er over denkt om Halifax te bezoeken, zorgt u dan dat u een geldige eTA heeft of een visum voordat u uw reis boekt, of tenminste vier weken voor uw vertrek.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen