Wat is het verschil tussen een eTA referentienummer en een aanvraagnummer?

Gepubliceerd: Sep 22, 2019 | Tags: eTA-aanvraagnummer, eTA-referentienummer

Inleiding

Canada eTA aanvragers moeten op de hoogte zijn van het verschil tussen een eTA referentienummer  en een aanvraagnummer. Elk nummer heeft betrekking op een bepaald stadium in de verwerking van een eTA aanvraag.

In dit artikel wordt elk nummer eerst beschreven, tevens wordt het verschil tussen de nummers uitgelegd en hoe ze gebruikt moeten worden tijdens een verwerkingsstadium en de status van een eTA aanvraag.

Wat is een eTA referentienummer?

Een eTA referentienummer is een alfanumerieke reeks van 10 tekens beginnend met de letter V en daarna gevolgd door negen cijfers. Bijvoorbeeld, het referentienummer V903001111 zou een eTA referentienummer kunnen zijn. De 9 cijfers zijn niet willekeurig, aangezien de stappenvolgorde per aanvrager doorgaat en het aantal eTA aanvragers in de loop van de tijd groter wordt. Het eTA referentienummer wordt toegekend zodra een eTA aanvraag wordt verstuurd.

Wat is een eTA aanvraagnummer?

Een eTA aanvraagnummer is ook een alfanumerieke reeks van 10 tekens, maar deze begint met de letter J en wordt gevolgd door negen cijfers. Een voorbeeld van zo’n eTA aanvraagnummer zou zijn J910151234.  Het eTA aanvraagnummer wordt ook toegekend in de volgorde van aanvragen die in de loop van de tijd zijn ingediend.

Wat is het verschil tussen die twee?

Het grootste verschil tussen die twee is dat een eTA aanvraagnummer alleen wordt toegekend aan aanvragers van wie de eTA goedgekeurd is. Een eTA referentienummer wordt voor elke aanvrager gegenereerd en blijft op een aanvraag staan, onverschillig of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Nog een verschil is dat de numerieke reeks varieert aangezien niet alle eTA aanvragen goedgekeurd worden zodat het aantal bestaande eTA referentienummers altijd groter zal zijn dan het totale aantal bestaande eTA aanvraagnummers.

Welk nummer gebruik ik wanneer een eTA aanvraag goedgekeurd wordt?

Voor goedgekeurde eTA aanvragen dient u het eTA aanvraagnummer te gebruiken om uw eTA status te checken.

U kunt uw eTA aanvraagnummer eveneens gebruiken wanneer u het systeem checkt, ofschoon het minder relevant is aangezien u reeds een goedgekeurde eTA heeft. Indien uw eTA verlopen is wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gesteld en tevens met het eTA status verificatiehulpmiddel.

Welk nummer gebruik ik ter referentie bij een afgewezen eTA aanvraag?

Afgewezen eTA aanvragen krijgen geen aanvraagnummer. Daarom dient u het eTA referentienummer te gebruiken wanneer u contact opneemt met IRCC of de status van een afgewezen aanvraag controleert.

Welk nummer gebruik ik wanneer een eTA aanvraag net is verstuurd, nog lopend is of in verwerking is?

Canada eTA aanvragen die nog in verwerking zijn, lopend zijn of waar nog geen beslissing over is genomen kunnen worden bereikt door middel van het eTA referentienummer. Onthoud dat u de gegevens niet meer kunt actualiseren nadat de betaling van de aanvraag is afgerond en de aanvraag is ingediend.

Conclusie

Het is nuttig om op de hoogte te zijn van het verschil tussen een eTA aanvraagnummer en een eTA referentienummer wanneer u met IRCC communiceert omtrent de status van uw aanvraag en wanneer u de eTA status online checkt. Het is ook nuttig om beide nummers te noteren teneinde uw eTA aanvraag in de toekomst te kunnen bekijken. Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt meer gegevens te  verstrekken over eerder ingediende eTA aanvragen.