Disclaimer

Het eTA Authorization System voert controles uit op wetshandhavingsdatabases. Alle reizigers die naar Canada willen toetreden, hebben een elektronische reisvergunning nodig met gebruik van dit systeem voordat ze aan boord worden toegekend.

Als uw eTA-reisvergunningaanvraag is goedgekeurd, stelt u vast dat u in aanmerking komt om te reizen, maar niet vast te stellen dat u ontvankelijk is voor Canada. Bij aankomst naar Canada wordt u gecontroleerd door een grensbeambte in een haven van binnenkomst die kan bepalen dat u om welke reden dan ook, onder de Canadese wet ontoelaatbaar is.

Een bepaling dat u niet in aanmerking komt voor een eTA-reisvergunning, belet u niet van het aanvragen van een visum om naar Canada te reizen.

Alle informatie die door u, of namens u door een aangewezen derde wordt verstrekt, moet waar en correct zijn. Een eTA reisvergunning kan te allen tijde en om welke reden dan ook worden ingetrokken, zoals nieuwe informatie die de toelaatbaarheid beïnvloedt. U mag onderhevig zijn aan administratieve of strafrechtelijke sancties als u op grond van een door u of namens u ingediende elektronische reisvergunningaanvraag een willekeurig en opzettelijk vals, fictief of frauduleus verklaring of vertegenwoordiging maakt.